HPC功夫
得獎作品
動畫組冠軍、兔將動畫特別獎
浮標
 • 張家寧
 • 沈莉臻
 • 黃芊華
https://youtu.be/bq44qkHznX4
動畫組亞軍
Closet
 • 李欣恬
https://youtu.be/XTYG62sm5Yc
動畫組季軍、夢想創作獎、NVIDIA算圖創作獎
Mine我的
 • 徐華璟
 • 邱靖芬
https://youtu.be/HtT7cHZR56E
AVR STAR獎
重生 Reborn
 • 劉人愷
 • 陳彥如
 • 李雨珊
 • 彭家駒
 • 胡至信
https://youtu.be/zjlI1RbKzTA
臺灣經典建築元素創作獎、NVIDIA冠名優秀視覺獎
顛倒鏡界IRREVERSIBLE
 • 張喬
https://youtu.be/n4fhC-7uNdA
夢想視覺獎、NVIDIA算圖創作獎
願 Hope
 • 楊宛蓁
 • 蔡卉婷
 • 劉炳成
 • 邱昱絜
 • 尹新瑋
https://youtu.be/KKt_G70Tum
NVIDIA冠名佳作獎
臭蛋Nidus
 • 徐世謙
https://youtu.be/2MFSELKMoIM
NVIDIA冠名佳作獎
一班車的距離
 • 高浚晏
 • 蘇艾苓
https://youtu.be/P8RhkpWLESA
動畫組-冠軍
調情師
 • 童浩毓
 • 陳力維
 • 邱承緯
 • 陳韋儒
 • 鄭凱元
https://www.youtube.com/watch?v=8Oko8T9o7UU
動畫組-亞軍
皮皮與爆米花
 • 鄭雅元
 • 林佑
 • 陳俊瑋
https://youtu.be/AjUwdEtTEKo
動畫組-季軍
Mirror
 • 莊巧玟
 • 吳孟如
 • 江家儀
 • 馬宇萱
https://youtu.be/1wcg2IOCMz4
動畫組-佳作
雷煌
 • 吳冠震
https://youtu.be/_eVldGy6auE
特效組-特效新星獎
墨跡
 • 賴柔卉
https://www.youtube.com/watch?v=h8T5Pw154JA
特效組-特效傑出獎
highway
 • 曾子騏
https://www.youtube.com/watch?v=hpM9EcEPsJY
AVR STAR獎
鑑識科學大蒐秘
 • 沈家緯
 • 游永聖
 • 吳嘉進
 • 林詠順
 • 王瑀澤
 • 蔣承軒
https://www.youtube.com/watch?v=vjNm8ID8LZU
AVR STAR獎
迴源計畫
 • 潘冠廷
 • 呂紹翔
 • 陳俊吉
 • 管俊瑋
 • 顏沛清
 • 葉瀚翔
https://www.youtube.com/watch?v=I_a_FPMg4Uk
NVIDIA冠名優秀視覺獎
1930
 • 林怡君
 • 吳宜庭
 • 許庭瑜
 • 林毓庭
https://www.youtube.com/watch?v=voNSmxUfmeM
NVIDIA算圖創作獎
紅色信號
 • 沈家緯
 • 吳嘉進
 • 游永聖
 • 林詠順
 • 王瑀澤
 • 蔣承軒
https://youtu.be/wWQqGXgRa8M
NVIDIA算圖創作獎
學之路-次元試煉
 • 管志偉
 • 張智誥
 • 黃爰真
 • 羅行媺
 • 方翊紋
 • 林嘉欣
https://www.youtube.com/watch?v=Rp6SEF1z-V4
NVIDIA算圖創作獎
四合院 VR – 無盡深淵
 • 謝昀儒
 • 林祖弘
 • 羅明浩
 • 梁凱程
https://www.youtube.com/watch?v=_IPZplAzzng
NVIDIA冠名佳作獎
Desire Elegy
 • 黃錦瀚
 • 陳孟哲
 • 賴俊傑
https://youtu.be/meZ4tkyyTFw
NVIDIA冠名佳作獎
MidWay
 • 蔡宗穎
 • 許藝臻
 • 陳德蓉
https://www.youtube.com/watch?v=J6MifDIxksI
動畫組-冠軍
貝努與蓋因
 • 林姵瑄
 • 李敏賢
 • 周雅翔
https://youtu.be/fD6zrOMhBmo
動畫組-亞軍
搬家日 A Moving Day
 • 陳思蒨
 • 呂庭儀
 • 梁雅雯
https://youtu.be/EaHNisVYgFo
動畫組-季軍
灰鴿傳輸
 • 陳冠伶
 • 羅唯嘉
 • 陳治云
https://youtu.be/dLKmXLa3r3M
動畫組-佳作

 • 葉依玲
 • 楊琪均
 • 吳文杰
 • 郭家澤
 • 呂欣
 • 張均楷
https://youtu.be/5xFWjV-TcQI
特效組-傑出獎
破壞蝕
 • 李政軒
https://youtu.be/t5yb3TDAixM
特效組-新星獎
bouncingball
 • 蘇柏翰
https://youtu.be/vW-AfZxU6CE
動畫組-冠軍
Solar 詠日
 • 張德惟
 • 王懷玉
 • 王嘉敏
 • 徐嘉偉
 • 王蕙亭
https://youtu.be/muLjnRCg45k
動畫組-季軍

 • 羅士晉
 • 林子揚
 • 張峻瀚
https://youtu.be/xw8e2Dedin0
動畫組-亞軍
血庫大盜
 • 陳弘謦
https://youtu.be/WHxobiJhZJM
動畫組-佳作
盲蟲 blindly
 • 林書彥
 • 机軒霆
 • 倪煜翔
 • 林佩汝
 • 蕭雅仁
 • 陳竺君
https://youtu.be/GQBy56v8_AY
動畫組-佳作
Bell搖鈴
 • 呂慧婷
 • 戴筱珊
 • 陳韻文
 • 張文馨
https://youtu.be/jhHFY2La11Q
特效組-特效獎
ArtGeorge
 • 簡芳志
https://youtu.be/7klxbdj7gWg
冠軍
山頂上的傑克
 • 李欣恬
 • 王薇婷
 • 蔣孟霖
https://youtu.be/kVRtoJbuOY0
亞軍
Belief
 • 劉銘輝
 • 陸繼輝
 • 劉玟君
 • 邵士恩
 • 江敬
 • 吳征隆
https://youtu.be/5TYt9QmqaoU
季軍
ZombieSong屍心瘋
 • 鄭智安
 • 賴德容
 • 張嘉容
 • 李靖雯
 • 宋沛璇
 • 翁珞慈
https://youtu.be/z8cdJpcQQdQ
佳作
Turning the Page
 • 李宜欣
 • 李虹澐
 • 蘇韋益
 • 張君瑜
 • 林彤芸
https://youtu.be/-Sg2QfO9nnM
佳作
CONFLICT
 • 賴秋晴
 • 顏小傑
 • 廖佩瑩
 • 沈明輝
 • 余哲賢
 • 鐘佑任
https://youtu.be/rG8h__lQikY
特效學生獎
克拉拉的香水店
 • 鍾薏玟
 • 吳建寧
 • 陳姿穎
 • 鄭芷芸
 • 劉芳君
https://youtu.be/r9TyiPQz6CA
亞軍
咕咕啾
 • 洪蕙君
 • 匡瀅錡
 • 許奕柔
 • 王逸群
 • 李佩蓉
 • 李依軒
https://youtu.be/doBEd0QfUhQ
季軍
Boone nuit晚安
 • 曾昱綺
 • 何子銘
 • 黃福偉
 • 林治宇
 • 徐亦彤
https://youtu.be/xJH73MIoZgY
佳作
Candy糖果歷險記
 • 葉淑玫
 • 李恩葦
 • 蔡玉蓮
 • 王乃立
 • 朱嘉誼
 • 謝馨慧
https://youtu.be/9XOATZsJNlw
特殊技術獎
RABBITY
 • 李順德
 • 楊潤華
 • 鄭先遠
 • 林永益
 • 蔡文杰
https://youtu.be/7vtLBqsYK_o
亞軍
PUPA人偶師
 • 鄭俊奎
 • 陳敬悌
 • 邱劉約翰
 • 許世緯
 • 梁曉藝
 • 林益帆
https://youtu.be/XpZsCay1nMY
季軍
重覆終
 • 白浩宇
 • 許家悅
https://youtu.be/BDo2Q4VM1F0
佳作
Pad with me
 • 朱家靚
 • 趙惠如
https://youtu.be/e4o_pkkYa5Y